Γενικά

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η προμήθεια λογισμικού, ψηφιακού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξυπηρέτηση και ανάδειξη κοινωνικών δράσεων στο Δήμο Φυλής καθώς και η προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου μικρού κυβισμού σύγχρονης αντιρυπαντικής τεχνολογίας. για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις κοινωνικές υποδομές του Δήμο Φυλής.

Ποιο αναλυτικά προτείνονται τα εξής: Υ/Ε 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INFOPOINT ΣΤΟ Δ. ΦΥΛΗΣ.

Εφαρμογή

Η εφαρμογή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας διαβίωσης και στην δημιουργία αισθήματος ασφάλειας σε μοναχικά διαβιούντα άτομα τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως καθώς και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες. Ουσιαστικά το υποέργο αφορά στην προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής λογισμικού για κινητές συσκευές (smart phones, tablets).

Η εφαρμογή λογισμικού θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για αξιοποίηση και από χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας ή/και διαφορετικών ψηφιακών δεξιοτήτων, επιτρέποντας την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των ωφελουμένων και εξειδικευμένου προσωπικού ή της οικογένειάς τους.

Αντικείμενο

Επίσης, αντικείμενο του υποέργου είναι η προμήθεια και παραμετροποίηση διαδικτυακού λογισμικού προβολής των κοινωνικών δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Φυλής στη χωρική επικράτειά του και των δυνατοτήτων συμμετοχής των δημοτών σε αυτές. Προβλέπεται και η αμφίδρομη επικοινωνία με τους δημότες.

Επί πλέον, περιλαμβάνεται η προμήθεια και παραμετροποίηση συστημάτων Infopoint για την προβολή των κοινωνικών δράσεων του Δήμου Φυλής, καθώς και των ανάλογων εργασιών, παραμετροποίησης και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή του χώρου εγκατάστασης. Η τοποθέτηση του Infopoint στο χώρο εισόδου στο κτήριο του Δημαρχείου κρίνεται ως αναγκαία καθώς στο δήμο παρουσιάζεται μεγάλο ποσοστό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που δεν κατέχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές (desk tops, lap tops, tablets κ.α.) και δεν χρησιμοποιούν το internet. Με το infopoint αυτή η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις κοινωνικές δράσεις που υλοποιούνται στο δήμο χωρίς να επιβαρύνει το Κ.Κ. το οποίο ήδη λειτουργεί με μεγάλο φόρτο εργασίας.

Σχόλια κλειστά.

Close Search Window