Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης (ΚΑΑ)

Μονάδες Παιδικής Προστασίας

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

Τα Κέντρα δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία είναι μονάδες δυναμικότητας 20-25 ατόμων, που απασχολούνται παιδιά με αναπηρία. Στις μονάδες αυτές εντάσσονται και έφηβοι με Νοητική Υστέρηση και Κινητική Αναπηρία.

Σκοπός τους είναι η δημιουργική απασχόληση παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγω ανάπτυξης ατόμων και κοινωνικών δεξιοτήτων, η προ-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα ίδια και στο οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον.

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)

Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα είναι οι μονάδες που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα αυτοεξυπηρετούμενα και μη. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων εξασφαλίζουν στους φιλοξενούμενους υγιεινή και ασφαλή διαμονή, υγιεινή διατροφή, τακτική ιατρική παρακολούθηση, φυσικοθεραπεία, ψυχαγωγία, ψυχολογική υποστήριξη και γενικά σεβασμό και ενδιαφέρον στον περιθαλπόμενο, ανεξαρτήτως πνευματικής και σωματικής κατάστασης.οθέσεις που απαιτούνται για να τους δοθεί η Ειδική Πιστοποίηση.

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Πιστοποιημένοι Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης

Close Search Window